Opetushevoset

Broby Melissa, suomenhevostamma, synt. 2005

Ipanan Kipinä, suomenpienhevostamma, synt. 2006

Rabion, ratsuponitamma, synt. 1997

Raakalauta, suomenhevostamma, synt. 2010

Snaps Kap, suomenhevosruuna. synt. 2007

Varjomai, suomenhevostamma, synt. 2007

Muut hevoset

Arran Amadeus, suomenhevosruuna, synt. 1998, om. Eija Raivo

Hurran Toivo, suomenhevosori, synt. 2003

Pajalan Elias, suomenhevosori, synt. 2013

Pajalan Sofia, suomenhevostamma, synt. 2014